Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7964 0594 390
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth
2895 b8d9 390
Reposted frominspired inspired viainmybetterworld inmybetterworld
8675 e379 390
Reposted fromjennyme jennyme
Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać.
— Myslovitz
Reposted frominmybetterworld inmybetterworld
nawet to przyjemne czekanie z czasem potrafi zabijać.
Reposted bydefinition-of-lovemaliwapalenieszkodzizdrowiu
A kiedy się uśmiechasz, to Ja poprostu świruje  ♥
0272 3f55 390
Reposted fromskd skd
0691 763e 390
Reposted fromajak ajak
(...) Jesteś pierwszym, najpierwszym, zupełnie jedynym mężczyzną, przez którego robi mi się czasem czarno w oczach i słodko w ustach i zupełnie nieprzytomnie w głowie.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromcrystalline crystalline viazyta zyta
5220 744d 390
Reposted fromtomowa tomowa viazyta zyta
3541 2249 390
Reposted frommiauuu miauuu viazyta zyta
Bardzo lubię smak Twoich ust...
Reposted fromzyta zyta
6330 ae22 390
Reposted frommnu mnu viazyta zyta
9977 0f3f 390
6366 413c 390
uwielbiam widzieć kątem oka, gdy mocno mnie przytulając na Twojej twarzy pojawia się uśmiech i ten kochany dołeczek, a powodem Twojego szczęśćia jest moja obecność.
Reposted bydefinition-of-loveheybeautifulsurrealistycznabluelabelparachute
nawet nie wiesz jak cholernie cieszy mnie to , że czasami dzięki mnie się uśmiechasz
a ja Cię wsadzę w klatkę
byś nie odleciał przypadkiem..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl